Služby a ceny

Poskytujeme daňové poradenství a kompletní účetní servis

01

Daňové poradenství

Smyslem naší práce je poradenství při správném výpočtu daní a optimalizace vašich daňových povinností při respektování a využití všech zákonných možností. Vhodně zvolenou daňovou strategií lze ušetřit množství firemních prostředků. Kvalitní řešení těchto otázek až v polovině března je ale obvykle málo účinné. Proto je ideální, aby naše vzájemná spolupráce byla celoroční a dlouhodobá.

Daňové poradenství zahrnuje

 • Pomoc při registraci k jednotlivým daním.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob (OSVČ i zaměstnanci).
 • Zpracování přiznání k silniční dani.
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitostí.
 • Možnost odkladu daně – podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických či fyzických osob v prodloužené lhůtě do 30. 6. následujícího roku.
02

Vedení účetnictví a daňové evidence je základem účetního fullservisu

 • Kontrola dokladů – především posouzení správnosti účetních dokladů po formální a věcné stránce a dohled nad dodržováním účetních předpisů.
 • Zaúčtování účetních případů podle předložených dokladů.
 • Průběžné informování o hospodaření vaší firmy a společné plánování dalšího vývoje.
 • Sledování obratu pro případné plátcovství DPH.
 • Vedení evidence k DPH a zpracování přiznání k této dani pro klienty, kteří jsou plátci, samozřejmostí je vyplnění souvisejících formulářů, zejména kontrolního a souhrnného hlášení.
 • Provedení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání.

Námi vedené účetnictví a daňová evidence je zpracovávána v souladu se zákonem, vyhláškami, pravidly a přitom se snaží zohlednit potřeby majitelů a managementu firem tak, aby své firmy mohli na základě výstupů z účetnictví efektivně řídit.

03

Zpracování mezd

Vedení mezd a personalistika zahrnuje

 • Uzavírání a rozvazování pracovních smluv se zaměstnanci.
 • Registrace zaměstnavatele a pracovníků na příslušné OSSZ a ZP.
 • Jednání a korespondence s úřadem práce v případě zaměstnávání cizinců.
 • Standardní měsíční výpočty a zpracování mezd na základě vámi zadaných parametrů a zpracované docházky, výpočty zdravotního a sociálního pojištění, tisk výplatních pásek, zpracování a zaslání elektronických přehledů pro pojišťovny a správu sociálního pojištění.
 • Na konci každého roku zhotovení ročních výstupů - mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, roční zúčtování daní z příjmů, potvrzení o zdanitelných příjmech, přehled čerpání dovolené a další výstupy.
 • Při nástupu a výstupu zaměstnance zpracování hlášení pro instituce zdravotního a sociálního pojištění, zpracování různých potvrzení o příjmu zaměstnance dle požadavku klienta.
04

Ostatní služby

 • Pomoc při zakládání firem – registrace u FÚ, ČSSZ a ZP.
 • Vyhotovení ekonomických analýz.
 • pro kalkulaci cen a pomoc při jejich zpracování.
 • Zpracování ekonomických výstupů pro potřeby bank při čerpání úvěrů včetně prognóz ekonomického vývoje.
 • Poskytnutí konzultace účetním zaměstnaným ve vaší firmě, zaškolení a případná průběžná kontrola, pokud si přejete vést účetnictví vlastními silami.
 • Zhotovení statistických výkazů, týká-li se Vás tato povinnost.
 • Příprava podkladů pro zasílání závěrek do Obchodního rejstříku.
 • Příprava výkazů pro potřeby vlastníků a managementu společnosti.

Cena je stanovena pro každého zákazníka individuálně.
Záleží zejména na počtu a složitosti účetních transakcí, na množství zahraničních faktur, majetku, úvěrů, skladů, na plátcovství DPH, na počtu zaměstnanců. S ohledem na výše uvedené je cena stanovena měsíčním paušálem.